Mens piloten systematisk skal dokumentere sine evner kan kirurgen, sygeplejersken og SOSU´en i princippet gå gennem karrieren uden at få målt og sikret sine kompetencer.

Artikelserien “Sikre kompetencer” fra Sundhedspolitisk Tidsskrift har fokus på sundhedsmedarbejderens kompetencer, og hvordan vi sikrer disse kompetencer i et samfund, hvor der stilles større og større krav til medarbejderen – både på hospitalet og i den primære sundhedssektor.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1895-velfaerdsforsker-vi-ved-ikke-om-kommunerne-kan-det-de-skal.html