Er flere ressourcer eneste løsning på sundhedsvæsenets udfordringer med det voksende antal patienter?

Kom til debat på Folkemødet lørdag 15. juni, 13.30-14.30 hos LEAD i Nørregade

Ressourcemangel har i mange år været anset for at være sundhedsvæsenets største problem. Men lad os for et øjeblik se bort fra ressourcerne og koncentrere os om kompetencerne. Hvordan sikrer vi, at alle kan det, som de skal kunne i et stærkt forandret sundhedsvæsen? Opgaveglidninger mellem faggrupper og mellem sektorer betyder, at der bør igangsættes en regulær bølge af kompetenceudviklinger. Hvordan ser organisationsfolk og politikere for sig, at vi sikrer, at sundhedsvæsenets mennesker kan det de skal kunne i fremtidens sundhedsvæsen.

Vi har i samarbejde med Medicinske Tidsskrifter inviteret aktører inden for sundhedsvæsenet  til at deltage i debatten.

I panelet deltager:

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand, Region Hovedstaden
Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi SDU

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen
Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA
Irene Hesselberg, sygeplejerske og formand for Ledelsesforeningen, Dansk Sygeplejeråd og medlem af ledelseskommisionen

Moderator Lene Johansen, journalist

Vi glæder os til en spændende debat med dig som deltager.

Hvis du vil høre mere, så klik på  Janne og høre hende fortælle om debatmødet.