Et Learning Management System (LMS) dokumenterer den formelle læring; men hvad med alt det, som vi lærer via vores erfaringer? Den teoretiske læring bør munde ud i en praktik, hvor vi ”øver” os på det, vi har lært; men det bliver desværre sjældent dokumenteret.

Med materialet ”The LMS is not enough” får du en dybere forklaring på forskellen mellem et LMS og kompetenceledelse. 

The LMS is not enough