Mens piloten systematisk skal dokumentere sine evner kan kirurgen, sygeplejersken og SOSU´en i princippet gå gennem karrieren uden at få målt og sikret sine kompetencer – udover det som de personlige ambitioner tilskriver. Skal vi blive bedre til at sikre kompetencerne i alle sundhedsvæsenets lag? Og i så fald, hvor er barriererne, og hvordan bliver vi bedre? Og så det store spørgsmål, hvad kan bedre kompetencesikring gøre for patientsikkerheden?

I november/december 2018 publicerede Medicinske Tidsskrifter nedenstående artikelserie om sikre kompetencer i Sundhedsvæsenet. Vi har fået tilladelse til at linke til disse artikler. Følg linkene, læs serien og deltag i debatten.

Artikler i serien:

Uddannelsesformand: Det skal lægerne kunne i fremtiden

Professor: ”Vi søger at mindske fejl gennem kulturændringer i sundhedsvæsenet”

Kritik af læge-uddannelsen fører til øget supervision på afdeling

Patientsikkerheds-ekspert: Vi kan ikke kompetencetræne os ud af fejl

Hospitalsdirektør: Vi lader vores sygeplejersker i stikken

Ledende overlæge: Kirurgers kompetencer bør måles og vejes i hele karrieren

Professor: Vi bør måle sundhedsprofessionelles kompetencer

Du har mulighed for at downloade de samlede artikler i dette kompendium ved at følge nedenstående link.

http://tinyurl.com/sikre-kompetencer