500.000 færre ambulante besøg og 40.000 færre indlæggelser på sygehusene frem mod 2025. Det er en af målsætningerne i regeringens nye sundhedsreform. Men hvordan dokumenterer man kvaliteten og sikrer et ensartet kompetenceniveau i de kommunale tilbud? Ifølge sundhedsøkonom og professor på SDU, Jes Søgaard, bliver det i fremtiden nødvendigt i langt højere grad at måle kompetencerne i sundhedsvæsenet.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1888-professor-vi-bliver-nodt-til-at-male-kompetancerne-i-hele-sundhedsvaesenet.html