SKI

SKI-rammeaftale

SKI-rammeaftaler er indkøbsaftaler indgået af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S med et udvalg af prækvalificerede og godkendte it-leverandører.

Dossier er leverandør på en sådan aftale og kan levere en kompetence- og læringsplatform – digital understøttelse af alle former for læring og personlig udvikling – på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Ved at købe ind under en

SKI-rammeaftale undgår man fx at skulle gå i selvstændigt EU-udbud med opgaver, som er dækket af aftalerne.

Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier indenfor kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Læs mere på: www.ski.dk