COVID-19 & Dossier

Vi sættes alle på prøve i disse surrealistiske og udfordrende tider. Alle forsøger at navigere i usikkerheden om COVID-19 og den fremtid, vi ikke kender. Ligesom mange andre organisationer og virksomheder, prøver vi i Dossier at køre ”business as usual” så godt, vi kan.

Vi arbejder fra hjemmekontorer, men står selvfølgelig til rådighed for møder – både telefonisk og virtuelt.

Hvordan kan Dossier bidrage?
Der foregår et stort pres i primærsektoren i kommunerne og på landets sygehuse. Det betyder, at medarbejdere flyttes fra et område til et andet for at få dækket behovet for omsorg og pleje hos borgeren og patienten.

Denne re-allokering kræver et overblik over kompetencer og eventuel oplæring af forskellige personalegrupper i områder, medarbejderen måske ikke har arbejdet med tidligere eller ikke har beskæftiget sig med i flere år.

Dossier har udviklet en kompetenceløsning til re-allokering af sundhedspersonale, som giver mulighed for at vurdere indledende kompetenceniveau, tildele kompetenceplaner med relevant læring og udtrække rapporter, som dokumenterer baseline og gennemført læring.

Løsningen er uden omkostninger.

Video om løsningen

Løsningsbeskrivelse

Hvis du vil høre mere, så kontakt os.

Pas godt på jer selv derude.