Dossier har udviklet en kompetenceløsning for re-allokering af sundhedspersonale. Løsningen åbner mulighed for at vurdere indledende kompetenceniveau og tildele kompetenceplaner med relevant læring. Desuden kan der trækkes rapporter, som dokumenterer baseline og gennemført læring.
Løsningen er uden omkostninger.

Du kan læse løsningsbeskrivelsen her